BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ŻNIW Każdego roku na polskich wsiach, w okresie wakacyjnym, dochodzi do wielu wypadków. Podczas  prac polowych wśród poszkodowanych są także dzieci. Rodzice mają obowiązek sprawowania odpowiedniej opieki nad dziećmi, w tym trudnym czasie jakim są żniwa. Apelujemy do rolników o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zwrócenie szczególnej uwagi na najmłodszych mieszkańców…

Read More

BEZPIECZNY SENIOR

Od wielu lat Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu realizuje program profilaktyczny „Bezpieczny Senior”. Jest to inicjatywa, która wpisała się w obszar działań profilaktycznych policjantów spotykających się z tą grupą społeczną, a jej głównym celem jest ograniczenie negatywnych zjawisk w postaci kradzieży, oszustw oraz innych przestępstw i wykroczeń popełnianych na starszych osobach. Pomimo dużego zaangażowania wielu…

Read More

Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2017 – miesiąc abstynencji

  Siostry i Bracia w Chrystusie! Zbliża się sierpień. Wielu z nas odpoczywa, zwiedza, szuka spokoju i wytchnienia od codziennych trudów. Rolnicy przeżywają czas najintensywniejszej pracy. Pielgrzymi wyruszają na drogi prowadzące ku Jasnej Górze. Przed nami ważne uroczystości maryjne i patriotyczne. Co roku właśnie w sierpniu prosimy wszystkich Polaków: podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że potraficie…

Read More

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

Siewca zaczął siać ziarno. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni, trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała wielokrotny plon. Siewcą w tej przypowieści jest Bóg, który sieje ziarno…

Read More

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Codziennie zmagamy się z większymi lub mniejszymi problemami. Bywają dni, gdy wszystko się układa, cokolwiek zacznie się robić, wszystko wychodzi. Ale bywa i tak, że wszystko się wali, nic nie wychodzi, problemy rosną i czujemy się nimi przygnieceni – bez siły i chęci do życia, bez perspektyw i nadziei. Mamy pretensje do Pana Boga, że…

Read More

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Tylko ten człowiek może być szczęśliwy, który porzuci wszystko dla Jezusa i pójdzie za Nim. Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zachęca nas, abyśmy porzucili wszystko to, co przesłania nam Jezusa i od Niego oddziela. Musimy pozwolić się prowadzić w życiu Duchowi Świętemu, a wtedy osiągniemy wolność.

Read More

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelista wspomina o organizacyjnym wymiarze działalności Jezusa: wybór apostołów, udzielenie im potrzebnych uprawnień, wysłanie ze ściśle określonymi zadaniami i dokładna instrukcja, którą im zostawił. Oto model organizowania pracy odgórnie. Uczniowie będą musieli wykonać swoje zadania i rozliczyć się z nich przed Mistrzem. Póki On żyje, mogą traktować tę misję jako praktykę, ale gdy Go zabraknie,…

Read More

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Tradycyjnie przypada ona w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku, kiedy to trwały spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa. W związku z tym Kościół kładł duży nacisk na głoszenie prawdy wiary o Trójcy Świętej. Już w starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy…

Read More

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende”. Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego; Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. – Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po…

Read More

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba. Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po czterdziestu dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem…

Read More