XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelista wspomina o organizacyjnym wymiarze działalności Jezusa: wybór apostołów, udzielenie im potrzebnych uprawnień, wysłanie ze ściśle określonymi zadaniami i dokładna instrukcja, którą im zostawił. Oto model organizowania pracy odgórnie. Uczniowie będą musieli wykonać swoje zadania i rozliczyć się z nich przed Mistrzem. Póki On żyje, mogą traktować tę misję jako praktykę, ale gdy Go zabraknie,…

Read More

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Tradycyjnie przypada ona w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku, kiedy to trwały spory teologiczne dotyczące bóstwa i pochodzenia Chrystusa. W związku z tym Kościół kładł duży nacisk na głoszenie prawdy wiary o Trójcy Świętej. Już w starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy…

Read More

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

„Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem accende”. Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego; Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. – Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po…

Read More

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

40 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa w Kościele obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Tym samym wyznajemy wiarę, że Jezus Chrystus po swojej męce, która przyniosła światu odkupienie, zasiada po prawicy Boga Ojca, jednocześnie wynosząc naturę człowieka do godności nieba. Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że Jezus Chrystus po czterdziestu dniach od swojego Zmartwychwstania z ciałem…

Read More

100 ROCZNICA OBJAWIEŃ FATIMSKICH

List Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy objawień Fatimskich     W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jedną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez…

Read More

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA

Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam Boga Ojca, Jego miłość i cel naszego życia. Kościół objawia nam Chrystusa przez głoszenie Ewangelii i dzieła miłosierdzia. Przez chrzest zostaliśmy powołani do wspólnoty Kościoła, by swym życiem, wiarą i służbą budować żywą świątynię, opartą na Chrystusie, który jest naszym kamieniem węgielnym.

Read More

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.  

Read More

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA

BISKUP I MĘCZENNIK, PATRON POLSKI 8 maja – uroczystość (przeniesiona na 9.05.2016) Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał…

Read More

ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o…

Read More

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

Polecamy opiece patronki naszej Parafii, MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI, dzieci, które podczas TRZECIEJ NIEDZIELI WIELKANOCNEJ przyjęły po raz pierwszy do swoich serduszek PANA JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO. Uczyniło to 98 dzieci z naszej parafii.

Read More