Amen, Alleluja, Ewangelia, Hosanna.

Zosia, Wiktoria, Lilianna, Wiktoria, Lidia, Łucja.

Środa II tygodnia Adwentu, 9 grudnia 2020 r.