Poźrzadło Wielkie

kościół pw. św. Stanisława

Poźrzadło Wielkie – Gross Spiegel. Wieś parafialna znana z dokumentów od 1337 roku. Własność von Güntersbergów do XVIII wieku. Niszczona w XV wieku podczas walk polsko-krzyżackich. Nowy kościół zbudowano w XVIII wieku. Kościół parafialny, pod patronatem szlachty znajdował się do 1927 roku. Na wieży dzwon z 1560 roku, odlany z polecenia pastora Thomasa Friedrich i rady parafialnej. Kolejny dzwon, odlany w Szczecinie w 1829, został zabrany na cele wojenne w 1917 roku. Znajdowały się tu epitafia rodziny pastora z początków XVIII wieku. W 1842 roku majątek należał do porucznika Bernarda Henryka von Mellenthina. W 1939 roku we wsi zamieszkiwały 402 osoby.

Wszystkie informację dotyczące historii wioski zostały zaczerpnięte z książki Grzegorza Jacka Brzustowicza, „Rycerze i Młyn Szlifierski”, Kalisz-Choszczno 2004

 

Po wojnie kościół został poświęcony w 1946. Święto św. Stanisława obchodzimy 8 maja.

 

Do 1945 roku Poźrzadło było siedzibą parafii ewangelickiej. Parafia ta miała dwa kościoły filialne: Suchowo i Pomierzyn. Jej pastorami byli:

 1. Thomas Frederich*
 2. Gregorius Gendicke*
 • obaj byli pastorami w Poźrzadle i Pomierzynie do 1617
 1. Ludwig Mahlendorf, 1618-1625
 2. Samuel Bollenius, 1626-1678,
 3. Adam Polno, pomocnik poprzednika, kaznodzieja w Pomierzynie, zmarł przed ordynacją
 4. Caspar Rosenhagen, 1679-1688, ze Złocieńca
 5. Christian Zastrow, 1689-1714, z Barwic,
 6. Peter Beda, 1715-1744, ze Złocieńca, ur. 29.01.1688, +1757
 7. Christian Friedrich Beda, 1744-1759, ur. 8.01.1725 w Złocieńcu, + 1759
 8. Johann Friedrich Lehmann, 1760-1791
 9. Adam Friedrich Seidel, 1792-1818, ur. ok. 1763, + 1818
 10. Karl Heinrich Samuel Schmidt, 1819-1859 emeryt., ur. 9.08.1791 w Bucierzu, 1822 pastor także w Suchowie, + 3.02.1869
 11. Philipp Fuβhippel, 7.08.1859-1884, ur. 25.09.1818, + 25.05.1884
 12. August Karl Theodor Joh. Medow, 26.10.1884-…, ur. 28.08.1851