Poniedziałek I tygodnia Adwentu, 30 listopada 2020 r.

Coraz bliżej Pana Boga.

Wiktoria i Łucja