Msze św. Kalisz Pomorski  8.00    12.00   18.00. Pomierzyn, odpustowa 9.15, Dębsko 9.15, Giżyno 10.15, Biały Zdrój 10.30, Suchowo 11.30.

Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)

Nabożeństwo w Święto Miłosierdzia – godz. 15.00