Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przyspasabiającej do Pracy. Ośrodek posiada internat całodobowy działający przez cały tydzień. Pobyt oraz nauka dzieci i młodzieży w placówce jest bezpłatna, rodzice / opiekunowie ponoszą jedynie koszty wyżywienia. Przyjmujemy dzieci w wieku od 7 lat, które mogą kontynuować naukę do 24 roku życia.

Niemieńsko 22, 73-220 Drawno, www.sosniemiensko.pl, niemiensko@op.pl, tel. 512 512 705, 726 041 370, 95 768 2312