Dzień święty – inny niż pozostałe dni tygodnia

Środa I tygodnia Adwentu, 2 grudnia 2020 r.

Maja, Amelia, Lila, Antosia