Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa odbywa się  w budynku plebanii przy ulicy Krzywoustego 6. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.   W kolejce może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

Wydawanie  żywności  wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 12.00.

Wtorek, 2 marca, osoby o nazwiskach od  T do Ż

Czwartek, 4 marca, osoby o nazwiskach P do Ś

Wtorek, 9 marca, osoby o nazwiskach  L do O

Czwartek, 11 marca , osoby o nazwiskach  H do K         

Wtorek, 16 marca, osoby o nazwiskach A do G