Zapałka nie ogrzeje – pomóż ogrzać się ubogim. CARITAS Parafialna w niedzielę 31 października przed kościołem oraz w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu prowadzić będzie kwestę na zakup opału dla najbardziej potrzebujących. Jako podziękowanie otrzymamy opakowanie zapałek. Bóg zapłać!