Zakochany w Eucharystii. Nazywał ją autostradą do nieba.

Czwartek I tygodnia Adwentu, 3 grudnia 2020 r.

od lewej Zosia, Karolina, Lila