Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę, O to dziś błagam Cię. Przyjdź w Twojej mocy i sile, Radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość do dzieci, Przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości, Weź wszystko co moje jest. Przyjdź jako Źródło pustyni, Z mocą swą do naszych dusz. O niech Twa moc uzdrowienia, Dotknie, uleczy mnie już