Dziękujemy mieszkańcom Pomierzyna, Kolonii Pomierzyn, Tarnic, Ślizna, Nadleśnictwu w Kaliszu Pomorskim oraz uczestnikom dożynek gminnych w Pomierzynie 2020 za ofiary, dzięki którym została przeprowadzona renowacja dachu i komina kościoła w Pomierzynie