Dębsko

kościół pw. świętych Piotra i Pawła

Dębsko-Dentzig, czyli mały lasek dębowy lub raczej od jeziora Krummer Denzig. W średniowieczu wielokrotnie niszczona. Należała do XVIII wieku do von Güntersbergów i von Wedlów. Kościół protestancki zbudowany w XIX wieku był filią Białego Zdroju. Przed wojną były we wnętrzu dwie późnogotyckie rzeźby z ołtarza: św. Marii z Dzieciątkiem i św. Mikołaja (?) z około 1500 roku. Ołtarz i kazalnica pochodziły z XVII wieku. Dwa lichtarze z 1763 roku i dwa dzwony, jeden o średnicy 80 cm a drugi mały o średnicy 49 cm, odlane zostały przez Hansa Hannicka, z polecenia Adama von Güntersberga, o czym informuje napis na nich. Dzisiaj na wieży znajduje się jedynie zdwon z 1860 roku. W 1838 roku majątek w Dębsku należał do Romberga. A w 1860 roku do Ottona George. W 1939 roku we wsi odnotowano 433 mieszkańców.

Po wojnie kościół został przejęty przez katolików i poświęcony 10.12.1948 roku. Święto Patronów obchodzone jest 29 czerwca.