Namaszczenie

namaszczenie

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości. Sakrament Namaszczenia chorych może być udzielony:

– osobie chorej;

– osobie, która już przyjęła ten sakrament, ale choroba się nasiliła;

– w niebezpieczeństwie śmierci;

– osobie starszej, która traci swoje siły.

Kapłana wzywamy w każdej nagłej a zagrażającej życiu chorobie, przy znacznym pogorszeniu zdrowia chorego i gdy uświadamiamy sobie, że chory toczy może ostatnią walkę, aby ta osoba mogła przyjąć sakramenty w sposób świadomy. Kiedy ktoś stracił przytomność lub używanie rozumu, a wiemy, że poprosiłby o posługę kapłana, gdyby był przytomny, również powiadamiamy duszpasterza.

Istota tego sakramentu to namaszczenie olejem czoła i rąk chorego. Namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu. Skutkami specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są: zjednoczenie chorego z męką Chrystusa, umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby i starość; przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty; powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu; przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Nie należy odkładać wezwania kapłana do chorego na ostatnią chwilę, gdyż sakrament namaszczenia chorych nie jest ostatnim namaszczeniem i tylko przygotowaniem na śmierć, lecz daje on siłę do znoszenia choroby i starości w duchu chrześcijańskim, i łączy cierpienie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra, i dobra całego Kościoła.

Posługa chorym naszej parafii
W nagłych przypadkach można kapłana poprosić do chorego w każdej porze dnia i nocy. Uczynić to może rodzina chorego, sąsiedzi lub sam chory.

Odwiedziny chorych przez kapłanów z posługą sakramentalną
a) w Kaliszu Pom. w każdy pierwszy piątek i sobotę miesiąca od godz. 8:00
b) na filiach w każdą drugą sobotę miesiąca od godz. 8:30

Co należy przygotować?
1. Rodzina chorego przed przybyciem kapłana wina przygotować chorego i mieszkanie.
2. W mieszkaniu chorego należy przygotować stół przykryty białym obrusem, krzyż, dwie świece, naczynie z wodą świeconą i kropidło. Natomiast do namaszczenia chorych: na talerzyku trochę waty, sól, kawałek chleba oraz szklanka z czystą wodą.
3. Wzywając kapłana do chorego, należy go poinformować w jakim stanie chory się znajduje, czy jest przytomny, czy może mówić i czy może przyjąć Komunię świętą.