SPRAWIEDLIWOŚĆ – kompleksowe wsparcie dla pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych. Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw. Więcej informacji w ulotce