Żywy Różaniec

Zmiana tajemnic różańcowych na m-c PAŹDZIERNIK 2019

Róża I św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Za wszystkich członków Żywego Różańca, aby w swych modlitwach wypraszali potrzebne dla nich łaski i dla tych, którzy prosili ich o modlitwę.

Róża II Św. Anny

Za dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców, aby godnie dostąpili do tego Sakramentu.

Róża III Św. Barbary

Za rodziny rozbite, aby szukały w Bogu rozwiązania swych problemów i pojednały się ze sobą.

Róża IV Św. Elżbiety

Za młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, aby godnie go przyjęła i była wierna złożonym przyrzeczeniom.

Róża V Św. Antoniego z Padwy

Za wszystkich chorych w naszej Parafii, aby nikt z nich nie znalazł się bez pomocy rodziny, przyjaciół czy sąsiadów.

Róża I w Białym Zdroju

O wszelkie łaski dla kleryków naszego seminarium, aby nowy rok akademicki był dla nich czasem wzrastania w otrzymanym powołaniu.

Róża II w Białym Zdroju

Za ewangelizację: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Róża w Pomierzynie

Za wszystkich ofiarodawców na potrzeby remontowe naszych kościołów.

Róża w Dębsku

O ducha pobożności w rodzinach naszej Parafii.