Żywy Różaniec

Zmiana tajemnic różańcowych na m-c STYCZEŃ 2021

W styczniu modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin w Nowym Roku.