Podczas kazań zachęcał do częstego adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Poniedziałek III tygodnia Adwentu, 14 grudnia 2020 r

Szymon, Zosia, Wiktoria i Łucja