Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego realizuje program skierowany do osób niesamodzielnych tj. osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych. Naszym podopiecznym zapewniamy min. nieodpłatne sąsiedzkie usługi opiekuńcze, sprzęt medyczny/ rehabilitacyjny oraz pomoc specjalistów (min. psychologa, prawnika, fizjoterapeuty).

Osobom zainteresowanym pomocą sąsiadowi, osobie z bliskiego kręgu osoby niesamodzielnej proponujemy pracę, w oparciu o umowę zlecenie, zawartą z Caritas. Wynagrodzenie opiekuna za 1 godzinę wynosi 21.75 zł brutto.

Szczegółowych informacji o programie uzyskać można na stronie internetowej Caritas www.koszalin.caritas.pl wchodząc w zakładkę projekty/ projekty dofinansowane z UE/ Region Dobrego Wsparcia bądź kontaktując się z osobą odpowiedzialną za realizacje programu panią Dagmarą Salamon- Grynia pod numerem telefonu 728 402 966.