Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Rozpoczęcie adoracji o godz. 9.00. Nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.