Caritas

caritasCARITAS czynny

poniedziałek 9.00 – 12.00, środa 12.00 – 15.00

Tel. kontaktowy: p. TERESA MATUK, 723 497 822

konto: 81 1020 2847 0000 1402 0063 5797

 

Zarząd Parafialnego Oddziału CARITAS:

Prezes – Teresa MATUK

Zastępca Prezesa – Beata PĘDER

Sekretarz – Artur MISIURA

Skarbnik – Bogusława LIMAROWSKA

Członkowie Parafialnego Oddziału CARITAS:

Grażyna JASIŃSKA, Aneta SOWAŁA, Maria SZYMAŃSKA, Mirosława ŻMIJEWSKA, Teresa DOŁHYJ, Krystyna RYBICKA, Ewa PASZKIEWICZ, Marzena DĘBSKA

 

INFORMACJE CARITAS PARAFIALNEJ

W godzinach otwarcia załatwia wszystkie sprawy urzędowe związane z udzielaniem pomocy, rozpatruje wnioski o pomoc finansową, materialną lub żywnościową, wydaje odzież i żywność itp.

Spraw związanych z Caritas nie załatwia Kancelaria Parafialna.

Ofiary rzeczowe (odzież, zabawki itp.) można składać w godzinach otwarcia lub zostawiać w workach na korytarzu lub przy drzwiach magazynu.

Zbiórki do puszek na cele Caritas są przeprowadzane w każdą trzecią niedzielę miesiąca, a złożone ofiary finansowe są przeznaczane na pomoc dla najbardziej potrzebujących.

Terminy wydawania żywności z Unii Europejskiej z chwilą jej otrzymania będzie podawany osobnym ogłoszeniem.

Rodziny potrzebujące wsparcia są proszone o zgłaszanie danych dotyczących ilości osób i dochodach w godzinach urzędowania.