Podczas Mszy św. cierpiał razem z Jezusem, przeżywając Jego mękę i śmierć.

Czwartek III tygodnia Adwentu, 17 grudnia 2020 r.

Zosia, Wiktoria, Antosia