Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w nabożeństwie. Trasa wiodła z kościoła przez plac kościelny, ul. Suchowską, ul. Kilińskiego, Park Pałacowy, ul. Tylną, ul. Strzelecką do krzyża na cmentarzu komunalnym. Krzyż w asyście liturgicznej służby ołtarza nieśli, Rodzina z Ukrainy, Samorządowcy, Pracownicy Nadleśnictwa, Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Róża Mężczyzn, Rodzice z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św., Mieszkańcy Poźrzadła, Pomierzyna, Giżyna, Suchowa i Białego Zdroju.Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała Straż Miejska .