Caritas informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbywa się w budynku plebanii przy ulicy Krzywoustego 6.

Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego. W kolejce może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

W miesiącu lutym 2021 r.  wydawanie  żywności  wtorek i czwartek od godz. 10.00 do 12.00.

Wtorek, 9 lutego, osoby o nazwiskach od litery A do G

Czwartek, 11 lutego, osoby o nazwiskach od litery H do K

Wtorek, 16 lutego, osoby o nazwiskach od litery L do O

Czwartek, 18 lutego, osoby o nazwiskach od litery P do S

Wtorek, 23 lutego, osoby o nazwiskach od litery T do Ż