Suchowo

kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego

Suchowo – Zuchow. W 1337 roku zapisane Zuche, było opuszczone. W 1519 roku Zuche było w posiadaniu rodu von Güntersberg. W 1565 roku wspomniano tutaj von Zadowów, a 1572 i 1588 von Güntersbergów. Wieś średniowieczna. Znana od 1337 roku. Kościół protestancki był filią Poźrzadła Wielkiego. Obecny kościół pochodzi z 1861 roku. We wnętrzu ołtarz barokowy 1700 roku. Na kazalnicy znajdowały się herby von Güntersbergów i von Wedlów. To odzwierciedlenie podziału wsi pomiędzy dwa rody. Z innych sprzętów liturgicznych wspomina się o parze cynowych lichtarzy ołtarzowych o wysokości 47 cm ze stemplami rzemieślnika z miasta Recza. Dzwon z 1527 roku miał gotycki ornament z datą. Drugi dzwon pochodzi z 1569 roku. Był też grobowiec Elizy baronowej von der Goltz (?1806). W 1748 zamieszkiwali we wsi: chłopi: Gratke, Michael Dobbermann, Martin Brunk, półchłop- Hans Kimmel, zagrodnicy: Köhntopf, Paul Brunk, nauczyciel – Michael Krüger, kowal wiejski Lambrecht, karczmarz Daniel Spickermann, owczarz Michael Pfenner, owczarz Gottlieb Kousil, Meyer Gesske, żołnierz Christoph Golitz, ogrodnik Michael Brunk, Christian Schönherr, Vervaletr Christian Friderich Schmidt. W 1855 majątek należał do rodziny von Klitzing. W 1939 roku w miejscowości wspomniano 324 mieszkańców.

Wszystkie informację dotyczące historii wioski zostały zaczerpnięte z książki Grzegorza Jacka Brzustowicza, „Rycerze i Młyn Szlifierski”, Kalisz-Choszczno 2004

Po wojnie kościół został poświęcony 23.10.1946.