Eucharystia

eucharystia

Zgłoszenie dziecka do Pierwszej Komunii Świętej – do pobrania

Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, to znaczy dzieła zbawienia wypełnionego przez Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie. Sam Jezus Chrystus, działając przez posługę kapłanów, składa Ofiarę eucharystyczną. Sam Chrystus, rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina, jest również darem ofiarnym składanym w Eucharystii.Kto chce przyjmować Chrystusa w Komunii eucharystycznej, musi być w stanie łaski uświęcającej. Jeśli ktoś ma świadomość, że popełnił grzech ciężki, nie powinien przystępować do Eucharystii bez otrzymania uprzednio rozgrzeszenia w sakramencie pokuty.Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów śmiertelnych. Umacnia więzy miłości między komunikującym a Jezusem Chrystusem. Przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Kościół poleca wiernym, aby zawsze przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii i zobowiązuje ich do tego przynajmniej raz w roku.

 

Szczególnie ważnym momentem w życiu każdego katolika jest przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy. W naszej parafii okres przygotowania do jej przyjęcia trwa przez dwa lata nauczania początkowego, a sama uroczystość połączona z pełną Eucharystią przypada na zakończenie nauczania w klasie II pod koniec roku szkolnego. Dzieci przystępujące do tego sakramentu (oprócz katechizacji w szkole) wraz z  rodzicami winni uczestniczyć w każdą niedzielę w Eucharystii. Przygotowania trwają cały rok i składają się na nie nabożeństwa, podczas których dokonuje się poświęcenia różańców, medalików, świec, książeczek. Przed I Komunią św. odbywają się Msze św. inicjacyjne, podczas których dzieci zapoznają z poszczególnymi częściami Mszy św. Rodzice tych dzieci powinni dostarczyć do parafii świadectwo chrztu świętego (ad sacra).