Bierzmowanie

bierzmowanie

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrztu świętego: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15); ściślej jednoczy nas z Jezusem Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Bierzmowanie jest dopełnieniem sakramentu Chrztu. Podobnie jak chrzest, wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte duchowe znamię, czyli niezatarty charakter, który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swojego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu.

Kandydat do sakramentu bierzmowania, który osiągnął wiek używania rozumu, powinien złożyć wyznanie wiary, być w stanie łaski i mieć intencję przyjęcia tego sakramentu. Powinien też być przygotowany do podjęcia zadania ucznia i świadka Chrystusa we wspólnocie Kościoła oraz sprawach doczesnych. Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza i słowami: „N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

W parafii przyjęty jest następujący porządek przystępowania do sakramentu bierzmowania:

– Zapisy kandydatów we wrześniu w kancelarii parafialnych w wyznaczonym terminie;

– Przygotowania rozpoczynają się w I semestrze kl. III gimnazjum i trwają do II semestru klasy I szkoły ponadgimnazjalnej.
– Bierzmowanie odbywa się każdorazowo na zakończeniu katechezy parafialnej w ustalonym terminie.
– Spotkania w kościele odbywają się raz miesiącu w terminie ustalonym przez ks. Opiekuna.
– W czasie przygotowań kandydaci spotykają się w grupach z animatorem w ustalonym terminie.
– Kandydaci to uczniowie klas II i III gimnazjum,  I klas szkoły ponadgimnazjalnej oraz starsi.

Konieczne dokumenty:
– Świadectwo chrztu św.
– Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.

Bierzmowany powinien wybrać sobie świadka, który wobec niego zaciąga podobne obowiązki jak rodzic chrzestny. Wypada, aby świadkiem sakramentu bierzmowania był jeden z rodziców chrzestnych, przez co mocniej akcentuje się związek sakramentu chrztu świętego z sakramentem bierzmowania oraz czyni bardziej skutecznym obowiązek i zadania chrzestnego. Nie może być świadkiem ojciec lub matka bierzmowanego. Wymogi stawiane dla świadka bierzmowania pokrywają się niemal w całości z warunkami dla rodziców chrzestnych. Wymagane jest, aby był on dojrzały do wypełnienia tego zadania, miał ukończone 16 lat, aby sam przyjął już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i odznaczał się przykładem chrześcijańskiego życia.