Wydawanie żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa odbywa się  w budynku plebanii przy ulicy Krzywoustego 6. Osoby odbierające żywność zobowiązane są do przestrzegania reżimu sanitarnego.   W kolejce może uczestniczyć max. 5 osób. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 m odległości od innych osób.

od godz. 10.00 do godz. 12.00.

Czwartek, 8 kwietnia , osoby o nazwiskach A, B,  C, D, E, F, G.    

Wtorek, 13 kwietnia, osoby o nazwiskach H, I, J, K.   

Czwartek, 15 kwietnia, osoby o nazwiskach  L, Ł, M, N, O.

Wtorek, 20 kwietnia , osoby o nazwiskach P, R, S, Ś.       

Czwartek, 22 kwietnia, osoby o nazwiskach T, U, W, Z, Ż, Ź.