INTENCJE MSZALNE

26. 03. 2023  V Niedziela Wielkiego Postu

800    † z rodziny FIJAŁKOWSKICH, † Stanisław † Maria † z rodziny

1200  † Anna ROMANIUK—od wnuczki Mirosławy Nicińskiej—Galusik

1800  † Teresa † Stefan KITOWSCY, † z rodziny † Barbara † Anna † Magdalena

Poźrzadło Wielkie sobota 1630  za Parafian

Dębsko 915   † ks. Edward Hnat † ks. Jan ABRATAMSKI

Pomierzyn 915 † Paulina † Stefan GRZYBOWSCY

Giżyno 1015    INTENCJA WOLNA

Biały Zdrój 1030 † z rodziny SKOCZYLAS

Suchowo 1130  † Jadwiga MALICZEWSKA (20)

27. 03. 2023   Poniedziałek

1800   † Jan RĘKAWEK (10)

28. 03. 2023 Wtorek

1800  † Stanisław JEDYNOWICZ (2), † Stanisław, † Kazimiera (31)

29. 03. 2023  Środa  

1800     W intencji próśb i podziękowań da MBNP

 30. 03. 2023  Czwartek

1800  † Przemysław POPIOŁEK—od uczestników pogrzebu

BIAŁY ZDRÓJ 1630  † Jadwiga † Mieczysław GAJEWSCY—rocznica śmierci

31. 03. 2023   Piątek

1800     † Maria † Marek

01. 04. 2023  Sobota   

1800  1) † Małgorzata † Arnold † z rodziny ARCIMOWICZ, MOCZARSKICH, PIASECKICH

        2) † Franciszek CAR, † rodzice

02. 04. 2023   Niedziela Palmowa

800    † Jan † Wiktoria † Piotr † Władysława † Czesław † Genowefa KWAŚNIEWSCY, † Wanda

       † Władysław † Zbigniew † Andrzej † z rodz. JASIŃSKICH, † Stanisława † Tadeusz † z rodz. PIETRZAK

1200  † Zdzisław, † z rodziny DĄBROWSKICH

1800  † Janina † Stanisław MIELEC, † Helena † Tadeusz KISAŁA † z rodz. KISAŁA

Poźrzadło Wielkie sobota 1630  INTENCJA WOLNA

Dębsko 915    † Jan, † z rodziny DOMAŃSKICH

Pomierzyn 915 † Stefan LISAJ † z rodziny † Adam GLIWIŃSKI † z rodziny

Giżyno 1015    INTENCJA WOLNA

Biały Zdrój 1030 †† Jan † Benedykta † Józef † Villi † Stanisław † Adam † Eugeniusz

Suchowo 1130  † Anna † Jan Pawliczek