Podczas Mszy Świętej o godz. 11.00 nawiedził nasz kościół św. Mikołaj, obdarowując wiernych słodyczami.