Caritas Parafii rozprowadza zwyczajem lat ubiegłych świece wigilijne: duże po 20 zł, a małe po 8 zł.