Pogrzeb

poch

Pogrzeb zgłaszamy w każdej chwili, możliwie jak najwcześniej, aby ustalić formę i godzinę.

 

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

1. akt zgonu;

2. zaświadczenie o udzielonych zmarłemu sakramentach;

3. jeżeli zmarły mieszkał na terenie innej parafii, należy również dostarczyć pozwolenie od miejscowego ks. Proboszcza.

 

Pogrzeb katolicki przysługuje wierzącym i praktykującym członkom wspólnoty parafialnej.

 

Pogrzeb obejmuje:

· modlitwy w kaplicy cmentarnej;

· Mszę świętą nad ciałem zmarłego w kaplicy cmentarnej o ustalonej wcześniej godzinie;

· Liturgię pogrzebową na cmentarzu;

· W uzasadnionych przypadkach forma pogrzebu może być zmieniona;

· Przed Mszą św. pogrzebową jest zawsze okazja do spowiedzi.