W dniu 15 marca 1996 r. odszedł do Domu Ojca śp. biskup Czesław Domin. Szczególnie w tę dwudziestą piątą rocznicę śmierci pamiętajmy w naszych modlitwach o zmarłym biskupie Czesławie.